Wolkat is al vier generaties een internationale groep van innovatieve textielrecyclingbedrijven die de totale textielrecyclingketen beheersen. Het textiel wordt door ons ingezameld, gesorteerd, gerecycled en opnieuw geproduceerd tot recycled product. Door deze circulaire werkwijze zijn wij in staat om klanten volledig te ontzorgen in het behalen van hun duurzaamhiedsdoelen en werken ook op een transparante wijze. We bekleden hiermee een unieke positie in de wereld omdat wij volledig circulair en transparant kunnen opereren.

'Re-inventing Recyling'

Dit regisseur schap uitten wij integraal aan de hand van ons ‘re-inventing recycling’ concept. Dit concept bestaat uit vier pijlers die samen een voortdurende cyclus vormen, gericht op inventief gebruik van schaarse grondstoffen en het bereiken van optimale waarde. En dat allemaal door onze visie en kracht: waar een ander afval ziet, ziet Wolkat een nieuwe grondstof.

Wolkat deed vele jaren onderzoek naar het circulaire businessmodel en wist de volledige keten te integreren zodat al het afgedankte textiel wat ingezameld wordt zijn optimale waarde krijgt. Dat begin met een nieuw leven creeën in de vorm van hergebruik van het afgedankt textiel. Als dat niet mogelijk is, wordt het ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Zo dragen wij bij aan een schonere wereld waarin het creeëren van waarde uit oude kleding centraal staat.